Logopeda

Gabinet Logopedyczny należy do Centrum Medycznego LOGMED, którego misją jest zapewnienie pacjentom najwyższego poziomu usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz terapii logopedycznych i innych specjalności.

W gabinecie logopedycznym pacjenci mogą skorzystać z terapii logopedycznej i neurologopedycznej dla dzieci i młodzieży prowadzona jest w zakresie:

 • opóźnienia rozwoju mowy – zalecany wiek dla pierwszej wizyty 2,5 roku
 • wczesnej interwencji logopedycznej – dzieci z ryzyka okołoporodowego, wcześniactwo, zburzenia reaktywności do świata zewnętrznego – od okresu niemowlęctwa.
 • zaburzeń ssania i połykania
 • korekcji wad wymowy u dzieci – w tym specyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci – takich jak: seplenienia, zaburzenia  gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych treści, mowa bezładna
 • zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego
 • korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
 • jąkania u dzieci, młodzieży – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym
 • autyzmu
 • zespołów genetycznych – w tym zespołu Downa
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci niedosłyszących
 • zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego
 • zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
 • zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci – w tym dysfazje, afazje, dyzartrie, dysfagie oraz zaburzenia pamięci
 • stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego – również po uszkodzeniach okołoporodowych
 • nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • komunikacji alternatywnej MAKATON

 

WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

Zespół specjalistów pracuje na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami, wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

W zespole logopedów pod kierunkiem neurologopedy Sabiny Szober z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zawodzie, wieloletniego pracownika Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, oraz poradni logopedycznych dla dzieci i dorosłych pracują:

 

 • mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
 • mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii
 • mgr Izabela Płachta – specjalista z zakresu logopedii

 

Zapraszamy na konsultacje logopedyczne/neurologopedyczne dla dzieci i dorosłych.

umów się na wizytę tel: 607 230 876, 536532588,

Poznaj bliżej LOGMED https://logmedporadnie.pl/