Medycyna pracy

Medycyna Pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy oraz zgodnie z przepisami prawa pracodawca realizuje profilaktyczną opiekę medyczną – przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ocenę warunków pracy na danym stanowisku.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, badania wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych, parazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań, badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń.

 

W zakresie medycyny pracy wykonywane są:

  • badania wstępne – podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy,
  • badania okresowe – podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,
  • badania kontrolne – podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni,
  • badania sanitarno-epidemiologiczne – podlegają im osoby , które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii podlegają im osoby, które zatrudnieni są na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu a także osoby przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy,
  • konsultacje specjalistyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, uzależnione są od stanowiska pracy,
  • badania diagnostyczne – zlecone przez lekarza medycyny pracy, zależne są od stanowiska pracy,
  • udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 237 12) i dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 250 pracowników,
  • nadzór nad warunkami pracy – wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy,
  • badania uczniów wszystkich typów szkół i kandydatów na studia badanie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia, które honorowane jest przez szkoły i uczelnie każdego szczebla,

 

Konsultacji udziela:

Chirurg ogólny. Medycyna pracy dr n. med. Kmiecik Jerzy

umów się na wizytę tel: 33 845 58 58