Psycholog dziecięcy

Gabinet psychologiczny „Initium”, kieruje swoją pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz wspiera rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym. W swojej pracy terapeutycznej poza empatyczną rozmową opartą o akceptację i szacunek psycholog wykorzystuje oryginalne, wystandaryzowane testy psychologiczne oraz pedagogiczne a w samej pracy korzysta z zabawy, elementów arteterapii oraz relaksacji, dlatego w gabinecie znajduje się miejsce do odpoczynku i wyciszenia.

Gabinet wyposażony jest również w profesjonalne i przyjazne pomoce terapeutyczne i edukacyjne w tym zabawki i pomoce plastyczne.

Diagnoza dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyczyn trudności szkolnych
 • ryzyka dysleksji u uczniów klasy I
 • gotowości szkolnej dzieci 6-o letnich
 • ilorazu inteligencji
 • przyczyn trudności wychowawczych
 • przyczyn trudności społecznych
 • zaburzeń wieku dziecięcego:
 • moczenie nocne
 • zaburzenia odżywiania u małych dzieci
 • zaburzeń rozwojowych takich jak:
 • ADHD
 • zespół Aspergera
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe (np. fobia społeczna, mutyzm wybiórczy)
 • zaburzenia adaptacyjne (np. pójście do przedszkola/szkoły, rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa)

Terapia dzieci i młodzieży z:

 • trudnościami szkolnymi i przedszkolnymi
 • trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
 • trudnościami społecznymi
 • ADHD
 • zaburzeniami zachowania
 • zespołem Aspergera
 • zaburzeniami lękowymi
 • depresją
 • problemem moczenia nocnego
 • zaburzeniami odżywiania
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci młodszych (3-6 lat)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (po zebraniu grupy)

Konsultacje dla rodziców i opiekunów:

 • konsultacje i wsparcie w procesie wychowawczym
 • indywidualne konsultacje dla przyszłych rodziców przygotowujące ich do nowych wyzwań
 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe, terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 

Konsultacji udziela:

mgr Natalia Wierońska-Saternus – Psycholog dziecięcy z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizacja pracy z dziećmi i młodzieżą, Psycholog dziecięcy w szkołach i przedszkolach co daje pełny obraz wszelkich możliwych trudności związanych z obszarem edukacji oraz problemami dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu.

umów się na wizytę: tel. 33 845 58 58, gabinet_initium@op.pl