Rejestracja pod numerem: +48 33 845 58 58

ul. Zwirki i Wigury 2b, Kety jak dojechac?

Poradnia Chorób Nerwowych i Psychicznych „Integritas”

W naszej poradni dorośli mieszkańcy Oświęcimia, Kęt i okolic mogą bezpłatnie skorzystać z porad psychologicznych i psychiatrycznych,
a także brać udział w psychoterapii. Spółka od ponad 10 lat świadczy usługi psychiatryczno-psychologiczne w zakresie porad lekarskich, diagnostycznych , terapeutycznych , kontrolnych.

Usługi świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obecnie działamy poprzez następujące poradnie dla dorosłych :
-Poradnie Chorób Nerwowych i Psychicznych
w Oświęcimiu i Kętach
-Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
w Oświęcimiu

Dzięki zorganizowanej i dobrze wyszkolonej kadrze, stale podnoszącej swoje umiejętności szczycimy się wysoką jakością udzielanych świadczeń usług medycznych.

REJESTRACJA

W poradni zdrowia obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Rejestracja telefoniczna:
Oświęcim: tel. 033/842-48-10
Kęty: tel. 512 666 997

Rejestracja do lekarza psychiatry nie wymaga skierowania, natomiast na wizytę do psychologa potrzebne jest skierowanie.
Aby być przyjętym przez lekarza pacjent powinien przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

KONTAKT

Oświęcim ul. Żwirki i Wigury 5 tel. 033/842-48-10
Kęty ul. Żwirki iWigury 2b tel. 512666997
Kierownik poradni : Tomasz Kowacki
e-mail: INTEGRITAS.OSWIECIM@interia.pl

INFORMACJA DLA PACJENTA

W ramach kontraktu z NFZ zajmujemy się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią osób powyżej 18 roku życia.
Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną w ramach diagnozy, leczenia oraz terapii różnych problemów psychicznych.
Poprzez leczenie środowiskowe pomagamy również osobom, które wymagają wyżej wymienionych świadczeń , a z powodu swoich ograniczeń chorobowych nie mogą dotrzeć do stacjonarnej poradni i skorzystać z leczenia ambulatoryjnego.
Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się indywidualnie.
Procesy terapeutyczne podlegają superwizji.
Pomagamy w sposób kompleksowy oparty na współpracy i partnerstwie. W pracy naszego zespołu bardzo ważne jest zaufanie.

PERSONEL

W poradni opiekę nad pacjentami sprawują lekarze specjaliści psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki oraz pracownik socjalny.
Wszyscy pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w swoim zawodzie. Poradnia zatrudnia doświadczoną kadrę specjalistów co zapewnia jej wysoki poziom w zakresie usług medycznych.
Ich praca oparta jest zaufaniu, poszanowaniu i zrozumieniu specyfiki zaburzeń psychicznych.