Rejestracja pod numerem: +48 33 845 58 58

ul. Zwirki i Wigury 2b, Kety jak dojechac?

Gabinet Psychologiczny „Initium”

logo-initium

 

Zapraszam do gabinetu, który został zaprojektowany tak, by był przyjazny zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci oraz młodzieży. W mojej pracowni korzystam tylko z oryginalnych, wystandaryzowanych testów psychologicznych oraz pedagogicznych. Gabinet wyposażony jest w profesjonalne i przyjazne pomoce terapeutyczne i edukacyjne. W swojej pracy terapeutycznej poza rozmową wykorzystuję zabawę, elementy arteterapii oraz relaksacji, dlatego w gabinecie są zarówno zabawki, pomoce plastyczne jak i miejsce do odpoczynku i wyciszenia.

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam na stanowisku psychologa w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu.

Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań, a przyszłym rodzicom pomagam przygotować się do nowych wyzwań w Szkole Rodzenia „Juniorek”.

Diagnoza dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyczyn trudności szkolnych
 • ryzyka dysleksji u uczniów klasy I
 • gotowości szkolnej dzieci 6-o letnich
 • ilorazu inteligencji
 • przyczyn trudności wychowawczych
 • przyczyn trudności społecznych
 • zaburzeń wieku dziecięcego:
 • moczenie nocne
 • zaburzenia odżywiania u małych dzieci
 • zaburzeń rozwojowych takich jak:
  • ADHD
  • zespół Aspergera
  • zaburzenia zachowania
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia lękowe (np. fobia społeczna, mutyzm wybiórczy)
  • zaburzenia adaptacyjne (np. pójście do przedszkola/szkoły, rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa)

Terapia dzieci i młodzieży z:

 • trudnościami szkolnymi i przedszkolnymi
 • trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
 • trudnościami społecznymi
 • ADHD
 • zaburzeniami zachowania
 • zespołem Aspergera
 • zaburzeniami lękowymi
 • depresją
 • problemem moczenia nocnego
 • zaburzeniami odżywiania
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci młodszych (3-6 lat)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (po zebraniu grupy)

Dla rodziców i opiekunów:

 • konsultacje i wsparcie w procesie wychowawczym
 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe

Kontakt

mgr Natalia Wierońska-Saternus – psycholog dziecięcy tel. 795 985 047, gabinet_initium@op.pl

 

Regulamin Gabinetu Psychologicznego „Initium”

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Psycholog/terapeuta zapewnia dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim co mówi mu dziecko, chyba, że informacja którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 4. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
 5. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
 6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.

 

Więcej informacji na stronie: Gabinet Psychologiczny Initium