Rejestracja pod numerem: +48 33 845 58 58

ul. Zwirki i Wigury 2b, Kety jak dojechac?

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne MEDICUS Czajowska Sp. J. (dalej S.C.S MEDICUS) właściciel strony www.medicus-kety.pl (dalej „Strona”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i odwiedzających Stronę i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Stronę zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez S.C.S MEDICUS wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych na Stronie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług świadczonych przez S.C.S MEDICUS. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Strony, w prawnie usprawiedliwionych celach S.C.S MEDICUS, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług S.C.S MEDICUS oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest S.C.S MEDICUS.

4. S.C.S MEDICUS nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez S.C.S MEDICUS dane osobowe użytkowników Strony mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. S.C.S MEDICUS gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Strony służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Strony. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Strony.

7. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. S.C.S MEDICUS nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: medicus.kety@interia.pl

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.

 

Klauzula informacyjna – Pacjenci